How to find us

Directions to Glendine Country House, Arthurstown.
 
Coordinates: 52.24262322646964, -6.949140540270588
 
From Dublin Southside: Take the M11/N11 to Wexford (Via Gorey and Enniscorthy). Just after Ferrycarrig Hotel (20 km from Enniscorthy) you will come to New Ross Roundabout. Go straight through the Roundabout following signs for Rosslare (N.25). About 1 km. later you will come to the Duncannon Roundabout. Take a right turn (3rd exit), sign-posted R.733 for Duncannon, Ballyhack and Arthurstown. Stay on this road for 30 k. m. going through the villages of Wellingtonbridge and Ramsgrange. Just after Dunbrody Country House which is on the left we are on the right as you go down into village of Arthurstown (directly after 50 km speed sign). Driving time is estimated 2½ hours (depending on traffic).
 
From Dublin Airport: Take the M1 and follow signs for the M50 Southbound and the West Link Toll Bridge (2 euros) following the M50 and towards the end of the motorway it will turn into the M11/N11 and you will find signs for Wexford and Rosslare (South East). Then follow the directions as above. 2½ hours.
 
From Waterford: Take the R683, sign posted Passage East and Dunmore East – after the Regional Hospital on the left you will pass Beckett’s Pub on the left as you leave the city boundaries. Take the left turning, sign posted Passage East Car Ferry (blue colour) and take the ferry from Passage East to Ballyhack (runs every 5/10 mins). You can see Glendine House from the Car Ferry. Turn right as you come off the ferry and drive on to Arthurstown village – go straight through the crossroads and we are located on left as you start to climb the hill. Car ferry closes 10 p.m. (1st April – 30th Sept.) and 8 p.m. (1st Oct – 31st Mar.). (Return Ticket on ferry for car + 4 passengers is €12) – Driving time is estimated 20-30 mins.
 
From Rosslare Harbour (Europort): Take N25 sign posted Dublin. At the second Roundabout (Duncannon Road R’bout) take the first exit onto the R733 and follow this road through Wellingtonbridge and Ramsgrange villages. As you come into Arthurstown our entrance is on the right as you descend down the hill (directly after 50 km. speed sign). Driving time from Rosslare is approx. 40 minutes.

Liên Hệ

Địa chỉ

Glendine House,
Arthurstown,
New Ross,
Co. Wexford,
Y34 Y920

Điện Thoại

+353 51 389 500

Email

glendinehouse@eircom.net

Gọi Chúng Tôi

+353 51 389 500

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách